Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Εσιέξιξι.

Το ματς είδα το στην Αγλαντζιάν. Οδήγουν προς το κέντρον τζι'έπαιζα πουρούν. ΟΧΙ, πιιιι πιιιι, πλατεία Ελευθερίας, πιιι πιιι, πλατεία Σολωμού, πιιιι πιιιι, Πύλη Πάφου, πιιιι πιιιι.

Τζιαμαί εκατάλαβα ότι ήμουν μόνος μου. Έπαιζα πουρούν του καφενείου Σπίτφαϊαρ τζιαι του Μάρκου Δράκου.

Ήρτεν στο νου μου το Εθνικό Συμβούλιο.

Εσιέξιξι.